Copywriting Masteclass

The best copywriting course online

Join Program
Photo by Hybrid on Unsplash

Autentyczność!!!; jeśli operujemy językiem młodych, to musi być to dokładnie taki język, jakiego używają (najgorsze, co można zrobić w tej grupie to nieumiejętna próba podszycia się pod ich nowomowę); jeśli pokazujemy sytuacje z ich życia, to muszą być one autentyczne; prosta komunikacja typu „problem – rozwiązanie”. Słowo-klucz „STOP”

Musimy zachować dobry smak. Nie wchodzimy do WC. Stopień „pojechania” – umiarkowany. Ze względu na ryzyko utraty aktualnej grupy docelowej (kobiety 20-54).Informacje Jarek

avatar-profile
Autentyczność!!!; jeśli operujemy językiem młodych, to musi być to dokładnie taki język, jakiego używają (najgorsze, co można zrobić w tej grupie to nieumiejętna próba podszycia się pod ich nowomowę); jeśli pokazujemy sytuacje z ich życia, to muszą być one autentyczne; prosta komunikacja typu „problem – rozwiązanie”. Słowo-klucz „STOP”
Musimy zachować dobry smak. Nie wchodzimy do WC. Stopień „pojechania” – umiarkowany. Ze względu na ryzyko utraty aktualnej grupy docelowej (kobiety 20-54).
Join Program